Ngày 02.07.2015: Thứ Năm sau Chúa nhật XIII Thường Niên

THỨ NĂM : 02 . 07. 2015
Mt 9. 1 – 8

Ngày 02.07.2015: Thứ Năm sau Chúa nhật XIII Thường Niên

1. Ghi nhớ: Đức Giêsu bảo người bại liệt: “Này con cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi” (Mt 9,2).

2. Suy niệm: Qua câu chuyện chữa người bại liệt. Chúa muốn mặc khải cho con người Ngài là Đấng có quyền tha tội. Và quyền này chỉ thuộc một mình Thiên Chúa mà thôi, đây là cách người công khai tỏ mình là Thiên Chúa. Niềm tin vào Thiên Chúa của người bất toại đã giúp anh ta đứng dậy và được tha hết mọi tội lỗi. Nhìn vào dân chúng ta thấy rằng: họ chứng kiến người bất toại đứng dậy và đi về nhà, họ sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa. Khi tham dự phụng vụ, nhất là phụng vụ bí tích. Chúng ta cần lấy đức tin để nhận ra quyền năng của Thiên Chúa và tăng thêm lòng đạo đức trong việc phụng thờ Thiên Chúa hơn.

3. Sống lời Chúa: Chuyên cần lãnh các bí tích khi tham dự thánh lễ.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa mời gọi con hãy trút những nỗi lo âu cho Chúa. Mỗi khi có lỗi với Chúa, với anh chị em thì con lo âu nhiều. Xin cho con những lúc ấy biết chạy đến với Chúa qua việc lãnh nhận Bí tích Hoà giải. Amen.

 

Trả lời