Ngày 28.06.2015: Chúa nhật XIII Thường Niên (B)

 

CHÚA NHẬT XIII TN: 28.6.2015
Mc 5, 21 – 43

Ngày 28.06.2015: Chúa nhật XIII Thường Niên (B)

  1. Ghi nhớ: Đức Giêsu liền bảo ông trưởng hội đường: “Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi” (Mc 5,36).
  2. Suy niệm : Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy hai kiểu mẫu đức tin: Đức tin sáng suốt và mạnh mẽ của ông Giai-ia là trưởng hội đường và đức tin đơn sơ chất phác của người đàn bà bị bệnh loạn huyết. Điều quan trọng là cần phải tin vào Chúa và quyền năng của Người, chúng ta, những người yếu đuối tội lỗi, nhất là những ai đang xa lìa Chúa, mới mong được cứu chữa. Chúng ta không có quyền tuyệt vọng về chính mình, vì Thiên Chúa luôn quan tâm và tạo điều kiện để cứu vớt chúng ta.
  3. Sống Lời Chúa: Chỉ có niềm tin và tình yêu mới chữa lành vết thương tâm hồn con người.
  4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa có đủ mọi ơn, xin cho con biết không ngừng sẳn sàng đón nhận ơn Chúa giúp. Amen.

 

 

Trả lời