Ngày 15.06.2015: Thứ Hai sau Chúa nhật XI Thường Niên

THỨ HAI.15.06.2015
Mt 5,38-42

 

  1. Ngày 15.06.2015: Thứ Hai sau Chúa nhật XI Thường NiênGhi nhớ: “Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa” (Mt 5,39).
  2. Suy niệm: Con người thường đối xử với nhau theo kiểu “ ơn trả, óan đền ” . Nhưng hôm nay, chúng ta sẽ được suy gẫm tinh thần tha thứ, bác ái. Theo Đức Giêsu tinh thần tha thứ phải đi đôi với yêu thương. Vì chính Đức Giêsu là mẫu gương quảng đại tha thứ cho chính kẻ thù đã bách hại mình. Nhân bài tin Mừng hôm nay Chúa cũng dạy cho các Tông Đồ hãy sống bác ái với chính kẻ thù như chính Ngài đã từng là mẫu gương cho lời dạy của mình. Cũng thế để thăng tiến trên con đường nhân đức, bác ái yêu thương và tha thứ, thì mỗi người Kitô hữu chúng ta hãy nhìn và sống theo mẫu gương của Thầy Giêsu, Người Thầy đầy yêu thương và bác ái.
  3. Sống lời Chúa: Hãy tha thứ và yêu thương.
  4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, Xin cho con biết yêu thương và tha thứ cho tha nhân như chính Chúa đã từng yêu thương và tha thứ cho chúng con. Amen

 

 

 

Trả lời