Nghe giảng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống 2012

Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống
Ngày 27.05.2012

 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 20,19-23)

Nghe giảng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống 2012Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói : “Bình an cho anh em !”

Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông : “Bình an cho anh em ! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.”

Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo : “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha ; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”

 

Lễ 17g30 thứ bảy: Lm Biển Đức Vương Thuật (BM nhóm Kinh Thánh cầu nguyện)

Lễ 19g30 thứ Bảy: Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa (English)

Lễ 05 giờ : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 17g30 : Lm Phanxicô Xavie Đào Trung Hiệu

Lễ 19 giờ : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc


 

Trả lời