Thơ: Quỳ bên Thánh Thể

 

 

Quỳ bên Thánh Thể

 

Thơ: Quỳ bên Thánh Thể   Năm xưa chiều ấy có hay

Đá mòn, nước chảy , mây bay lững lờ

   Thời gian nhanh đến ngẩn ngơ

Hai nghìn năm lẻ tình cờ thế sao!

   Bây giờ Chúa ở trên cao

Hẳn Người vẫn vậy, vẫnxao xuyến lòng !

   Thương nhân loại, kiếp long đong

Con người chìm đắm trong vòng bể dâu.

   Về đâu, người hỡi về đâu

Loanh quanh ngày tháng giãi dầu mưu sinh

   Có hay làn gió hữu tình

Ngày đêm thôi thúc tâm linh tìm về?

   Dầu ai thất vọng ê chề

Dầu ai đã trót bội thề vong ân

 Hãy mau rũ bụi phong trần

Cho hồn thanh thản, cho hồn sạch trong

   Tìm về một bến tựa nương

Tìm về nguồn cội yêu thương là Người

   Người trong tấm bánh nhỏ nhoi

Từ chiều buổi ấy, hẹn rồi nhớ không?

   Chúa ơi, tình Chúa mênh mông

Ngàn đời vẫn thế, vẫn không đổi dời

   Chiều nay con thấy bồi hồi

Quỳ bên Thánh Thể xin Người đoái thương!

                             Chiều thứ Năm Tuần Thánh 2015

                             Vũ Thủy

Trả lời