Thơ: Mẹ thương con với!

Mẹ thương con với!

Thơ: Mẹ thương con với!   Phút ấy Mẹ đã xin vâng

Trần hoàn ngày ấy trào dâng nỗi mừng

   Thời gian dòng chảy không ngừng

Hai nghìn năm lẻ cả rừng mây trôi

   Hôm nay kể lại khúc nôi

Ngỡ như phút ấy bồi hồi còn đây!

   Mẹ ơi, Mẹ được ơn dầy

Trong giờ phút ấy đã đầy niềm tin

   Tin vào quyền phép Thánh Linh

Chẳng còn do dự, Mẹ xin vâng lời

   Bây giờ Mẹ ở trên trời

Được gần nhan Chúa rạng ngời phúc ân.

   Con trong thế giới phù vân

Tháng ngày mê mải xác thân vật vờ

   Đời con trăm nẻo mịt mờ

“Xin vâng!” rồi lại hững hờ buông xuôi…!

   Mẹ thương con với, Mẹ ơi

Cho con học Mẹ một đời trung trinh!

   Giúp con từng bước sửa mình

Giúp con biết sống hy sinh nguyện cầu

   Lòng con đây, một nỗi sầu

Xin dâng lên Mẹ ngõ hầu Mẹ thương!

   Hoa rơi trong gió, tỏa hương

Tội con rơi giữa Thánh đường, ăn năn.

                             Viết trong ngày lễ Truyền Tin 2015

                             Ngòi bút nhỏ

Trả lời