Cầu cho Lm Phêrô Hoàng Văn Thiên, OP

 

 

Cầu cho Lm Phêrô Hoàng Văn Thiên, OPTrong niềm tin vào Đức Giêsu Kitô Phục Sinh,

Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

và Phụ Tỉnh Thánh Vinhsơn Liêm, Canada

kính báo:

Linh mục PHÊRÔ HOÀNG VĂN THIÊN, OP.

Sinh ngày 17 – 01 – 1945, tại Hội Am, Vĩnh Bảo, Hải Dương,

đã được Chúa gọi về lúc 15g56’,

Thứ sáu, ngày 17 tháng 10 năm 2014,

tại bệnh viện Virginia Hostpital, Hoa Kỳ,

với 69 tuổi đời, 49 năm khấn Dòng, 42 năm Linh Mục.

Kính xin Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý Tu sĩ cùng mọi người thêm lời cầu nguyện cho Cha Cố Phêrô được sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.

Linh cữu của Cha Phêrô sẽ được dời về Calgary, Alberta, Canada

Vào Thứ Tư ngày 29/10/2014

 

Thêm thông tin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời