Ngày 25.09: Ông này là ai?

25/09/14 Thứ Năm tuần 25 TN

Lc 9,7-9

Ông này là ai?

Còn Vua Hê-rô-đê thì nói: “Ông Gio-an, chính ta đã chém đầu rồi! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?” (Lc 9,9)

Ngày 25.09: Ông này là ai?

Suy niệm: Tư tưởng và hành động của Chúa Giê-su khiến cho người đương thời phải đặt câu hỏi: Ngài là ai? Trải qua các thời đại và cho đến hôm nay, người ta vẫn không ngừng tìm hiểu về Ngài, bởi vì con người và cuộc sống Giê-su luôn là một mầu nhiệm. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả vẫn là: “Giờ này, đối với tôi, Đức Ki-tô là ai?” Dư luận thế gian và người đời giới thiệu nhiều câu trả lời khác nhau, theo quan điểm và cảm nhận chủ quan của từng người, từng nhóm. Thế nhưng Đức Ki-tô không là thế, không như người ta và tôi nghĩ tưởng, Ngài vẫn là một, “hôm qua, hôm nay và cho đến muôn đời.” Ngài là Ngôi Hai Thiên Chúa, là Đấng Cứu Độ duy nhất cho trần gian. Như vậy, chỉ nhờ Ngài, với Ngài và trong Ngài, tôi mới có thể đạt đến sự hiểu biết đích thực về Ngài – đó là chân lý vẹn toàn do Chúa Thánh Thần hướng dẫn.

Mời Bạn: Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta tự vấn thái độ của mình qua những lần chúng ta gặp Chúa trong Thánh lễ và các bí tích. Xưa nay, ta ngỡ rằng mình biết Chúa, nhưng thực ra nhiều lần ta chẳng hiểu gì!

Sống Lời Chúa: Làm một việc giúp đỡ cụ thể và hữu hiệu cho một người bé mọn, như thể làm cho chính Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, không ai có thể khám phá khuôn mặt Chúa thay con được, chính con phải tự khám phá trong suốt cả cuộc đời. Xin ban cho con đôi mắt trong sáng để nhận ra Chúa mọi nơi mọi lúc; đôi tai mở rộng để lắng nghe tiếng Chúa gọi mời. Xin cho người khác cũng nhận ra bóng dáng Chúa đáng yêu nơi cuộc đời con. Amen.

Trả lời