Thơ: Số kiếp thằng bần

 

 

Số kiếp thằng bần

 

Thơ: Số kiếp thằng bần   Thương cho số kiếp thằng bần

Chẳng ai có ý đến gần mà chơi

   Thành ra nó thấy đơn côi

Nó đâm lì lợm chê bôi thằng giàu

   Thằng giàu có cái gì đâu

Có chăng là những giãi dầu bon chen

   Chi bằng ta chọn đỏ đen

Hay là ta chọn ma men giải sầu

   Sầu đi kiếm mấy thằng giầu

Tưởng rằng bộ mặt rầu rầu dễ coi

   Ai dè nó mất công toi

Thằng giàu chỉ thích tìm tòi lợi danh

   Lợi danh bộ mặt đanh đanh

Ông trời cũng ghét, mây xanh cũng hờn

   Sầu quay về với thằng bần

Thằng bần cái mặt chần vần khó ưa

   Lúc thì heo hắt như mưa

Lúc thì buồn bã như vừa khóc ai

   Khóc cho một cái tương lai

Khóc cho thân phận mãi hoài hẩm hiu

   Thằng bần như chợ về chiều

Giải sầu nó lại đánh liều đỏ đen!

                             25/7/2014

                             Vũ Thủy

Gởi tặng mấy anh cờ bạc đỏ đen

112 thoughts on “Thơ: Số kiếp thằng bần

Trả lời