Ngày 15.08: Sống như Mẹ, lên trời với Mẹ

15/08/14 Thứ Sáu tuần 19 TN

Đức Mẹ hồn xác lên trời          

Lc 1,39-56

Sống như Mẹ, lên trời với Mẹ

“Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn.” (Lc 14,21b)

Ngày 15.08: Sống như Mẹ, lên trời với Mẹ

Suy niệm: Trong một năm phụng vụ, những ngày lễ kính Đức Mẹ sắp xếp, dàn trải như một lộ trình mẫu giúp các tín hữu sống đức tin theo gương Mẹ để đạt tới đích điểm mà ngày lễ hôm nay nhắm tới là được lên trời với Mẹ. Thật vậy, vì cảm nhận được thân phận của một nữ tì hèn mọn trước kế hoạch nhiệm mầu của Thiên Chúa, Đức Ma-ri-a đã không khỏi bỡ ngỡ, e ngại trước lời mời gọi của Chúa qua lời thiên sứ truyền tin. Bằng lời xin vâng, Mẹ đã sẵn lòng cộng tác vào kế hoạch cứu độ của Chúa: không phải chỉ có lời thưa xin vâng lúc truyền tin, Mẹ đã thưa xin vâng suốt cuộc đời mình, xin vâng trong những lúc tăm tối của thử thách, xin vâng ngay cả khi chưa hiểu ý Chúa, xin vâng khi cùng Chúa Giê-su đi trên đường khổ giá, xin vâng khi tiếp tục đồng hành với các tông đồ. Chính vì trung thành với lời xin vâng Mẹ được ân thưởng lên cõi trời.

Mời Bạn: Yêu mến Mẹ, noi gương Mẹ, và sống như Mẹ là phương thế tốt nhất để sống trọn vẹn ơn gọi là Ki-tô hữu. Bạn và tôi, trong hành trình đức tin cùa mình, chúng ta cũng dám thưa vâng để ý Chúa được thể hiện trong cuộc đời chúng ta, hầu mai sau được cùng Mẹ vui hưởng Nước Trời.

Sống Lời Chúa: Thực hiện quyết tâm ba bước sau đây:

chọn một biến cố vừa xảy ra trong cuộc sống của mình;

bình tâm suy gẫm để khám phá ý muốn của Chúa qua biến cố đó;

thưa vâng với Chúa và nỗ lực thực hiện.

Cầu nguyện: Nữ vương ban sự bình an – Cầu cho chúng con.

Đức Bà phù hộ các giáo hữu – Cầu cho chúng con.

 

Trả lời