Video & clip: Thánh lễ & giờ chầu hướng về Tổ Quốc

 

Video: Thánh lễ & giờ chầu hướng về Tổ Quốc

 

Video & clip: Thánh lễ & giờ chầu hướng về Tổ QuốcĐáp lại lời kêu gọi của Hội đồng Giám mục Việt Nam, giáo phận dành ngày hôm nay (22.5.2014) để cầu nguyện cho quê hương được bình an, cho công lý được tôn trọng và cho những ai đang đấu tranh bảo vệ quê hương dân tộc được kiên vững.

Thánh lễ đặc biệt và giờ chầu Thánh Thể do cha Giuse Ngô Sĩ Đình – Bề trên Giám tỉnh dòng Đa Minh làm chủ sự và quý cha trong tu viện cùng đồng tế.

Cầu nguyện cho hòa bình là bảo vệ cho công lý khắp nơi, chủ trương của Thiên Chúa là tình yêu thương tha thứ, nếu không có Đức Kitô thì không có tha thứ. Ta có được niềm vui khi Chúa hứa, Ngài sẽ trả lại công lý cho những ai bị bách hại.

Lạy Chúa xin rủ lòng thương xót quê hương đất nước chúng con, xin cho các dân tộc luôn vui sống trong hòa bình để mọi người được hưởng bình an và yêu thương.

Xin cho các nhà lãnh đạo các quốc gia biết ngồi lại với nhau trong nền văn minh sự sống, xóa dần bất công trong xã hội.

 

[youtube]1eF3qDfFOm4[/youtube]

 Clip hình:

[youtube]Br8gbR-oK4M[/youtube]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời