Clip: Lễ Đức Mẹ Fatima 13.05.2014

 

Lễ Đức Mẹ Fatima 13.05.2014

 

Đã thành truyền thống, cứ đến ngày 13.05, con cái Mẹ từ khắp nơi lại tuôn đổ về giáo xứ Đa Minh Ba Chuông kỷ niệm Đức Mẹ hiện ta lần thứ nhất tại Fatima ngày 13.05.1917.

 

[youtube]2Aa8h5c0J3Y[/youtube]

 

Dưới đây là một số hình ảnh ngày lễ năm nay:

 

Clip: Lễ Đức Mẹ Fatima 13.05.2014

Clip: Lễ Đức Mẹ Fatima 13.05.2014

Clip: Lễ Đức Mẹ Fatima 13.05.2014

Clip: Lễ Đức Mẹ Fatima 13.05.2014

Clip: Lễ Đức Mẹ Fatima 13.05.2014

Clip: Lễ Đức Mẹ Fatima 13.05.2014

Clip: Lễ Đức Mẹ Fatima 13.05.2014

Clip: Lễ Đức Mẹ Fatima 13.05.2014

Clip: Lễ Đức Mẹ Fatima 13.05.2014

Xem thêm hình ảnh

Trả lời