Thánh lễ & các nghi thức Thứ Năm Tuần Thánh 2014

 

 

Video: Thánh lễ & các nghi thức Thứ Năm Tuần Thánh

(17.042014)

 

 

1. Thánh lễ dành cho thiếu nhi (18g00)

[youtube]-aGHetPxQ-Q[/youtube]

2. Thánh lễ dành cho người lớn (20g00)

[youtube]ZhjWwROocVs[/youtube]

3. Rước kiệu Thánh Thể

[youtube]coYV_h_LxBs[/youtube]

Trả lời