Nghi thức Thứ Sáu Tuần Thánh 2014

 

Video: Nghi thức Thứ Sáu Tuần Thánh 2014

 

Nghi thức Thứ Sáu Tuần Thánh 2014Thứ Sáu ngày 18.04.2014, giáo xứ Đa Minh Ba Chuông đã cử hành các nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Kitô cách trọng thể. Từ phần Phụng vụ Lời Chúa đến phàn Suy tôn Thánh Giá diễn ra cách trang trọng, sốt sắng.

Cộng đoàn gồm mọi thành phần Dân Chúa từ quý linh mục, tu sĩ và giáo dân tham dự rất đông. Dưới đây là một số hình ảnh Ban Truyền thông giáo xứ ghi được để giới thiệu với cộng đoàn:

 

[youtube]LQWaAJMYHYA[/youtube]

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời