Lời Thầy mới thật lạ thường!

Lời Thầy mới thật lạ thường!

 

“Anh em đã nghe Luật dạy rằng : Mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo anh em : đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa.”

(Mt: 5, 38-39)

 

Lời Thầy mới thật lạ thường!   Giữa cơn thế sự lăng loàn

Chợ đời lắm chuyện đa đoan nực cười

   Con đây cũng phận con người

Cũng ăn, cũng nói, cũng cười như ai

   Những khi nghe chuyện trái tai

Lòng con sôi sục ra oai chửi liền

   Tưởng mình là Phật, là Tiên

Tưởng mình là đứa có duyên giúp đời

   Ai ngờ lại hóa công toi

Lại còn như kẻ phá hôi giữa đường!…

 

   Lời Thầy mới thật lạ thường

Dạy con giơ má nhún nhường chịu oan!

   Người ta đánh đập thân con

Thầy không bênh vực lại còn thế sao?

 

   Con nhìn lên ánh trăng cao

Chợt nghe rộn rã xuyến xao tim mình…

 

   Thầy ơi, Thầy đã hy sinh

Đồi cao chiều ấy hiến mình vì con

   Giơ lưng chịu những roi đòn

Toàn thân tơi tả chẳng còn uy nghi

   Thầy đi để lại tình si

Khối tình minh chứng cho lời đã ban!

 

   Con về lại chốn nhân gian

Nhớ lời Thầy dạy, xin làm chiên ngoan

   Cuộc đời còn đó tân toan

Sẽ còn những chuyện trái ngang giữa đường

   Xin cho con được khiêm nhường

Mở lòng nhẫn nhịn yêu thương con người

   Cho con như đóa hoa tươi

Tỏa hương khoe sắc cho đời đẹp lên.

 

   Thầy ơi, xin hãy kề bên

Nhắc cho con nhớ đừng quên lời Thầy!!!

                             22/2/2014

                             Vũ Thủy

Trả lời