Ngày 07.02: Chứng nhân của chân lý

07/02/14 Thứ Sáu Đầu Tháng
Mc 6,14-29

Chứng nhân của chân lý

“Ông Gioan, ta đã cho chém đầu, chính ông đã chỗi dậy!” (Mc 6, 16)

Ngày 07.02: Chứng nhân của chân lýSuy niệm: Ngày25/05/2013,cha Giuseppe “Pino” Puglisi, người công khai chống Mafia Ý và bị bắn chết vào năm 1993, được nâng lên hàng chân phước. Ngài được nhìn nhận là vị tử đạo “vì lòng thù ghét nhân đức và chân lý” (in odium virtutis et veritas). Tử đạo, theo truyền thống Kitô giáo, là người hy sinh mạng sống vì trung thành làm chứng cho chân lý, cho Đức Kitô. Gioan Tẩy Giả được coi là tử đạo vì ngài là vị Tiền Hô can đảm của Đức Kitô. Khi chỉ trích đời sống vô luân của vua Hêrôđê: “Ngài không được phép lấy vợ của anh ngài” (c. 18), Gioan đã bày tỏ tính trung trực và lập trường rõ ràng của mình, dù biết rõ điều đó là nguy hiểm. Cả cuộc đời và cái chết của thánh nhân đều phục vụ cho vai trò tiền hô ấy: hòa giải và “chỉnh đốn mọi sự” (Mc 9,13).

Mời Bạn: Người môn đệ của Chúa Kitô không thể sống trong sự nhập nhằng, mập mờ đánh lận con đen. Họ phải lựa chọn giữa bình an thật và bình an giả tạo trong tâm hồn cũng như trong cuộc sống của mình. “Cởi mở với đời không có nghĩa là dũa gọt những khía cạnh cứng rắn của đòi hỏi trong Tin Mừng, nhưng để đưa lại cho thế giới những gì thành đạt cho con người, tức là sự gắn bó với Chúa Giêsu Kitô” (A. Degeest).

Sống Lời Chúa: Tôi tập làm môn đệ đích thực của Chúa Kitô bằng cách ở lại trong Ngài qua việc suy niệm Lời Chúa, và nỗ lực áp dụng Lời ấy vào đời sống thường ngày.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, thật không dễ khi lội ngược dòng với thói đời. Xin ban thêm tình yêu và ân sủng Chúa để nâng đỡ, hướng dẫn chúng con trong suy nghĩ, chọn lựa, lời nói và hành động hợp với chân lý Tin Mừng. Amen.

Trả lời