Ngày 09.01: Sống giây phút hiện tại

09/01/14 Thứ Năm sau lễ Hiển Linh

Lc 4,14-22a

Sống giây phút hiện tại

“Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai quí vị vừa nghe.” (Lc 4,21)

Ngày 09.01: Sống giây phút hiện tại

Suy niệm: “Ứng nghiệm lời Kinh Thánh” là làm cho lời Kinh Thánh được trở nên hiện thực. Kinh Thánh ghi lại Lời; nhưng Lời đó không chỉ để đọc, để nghe, mà là Lời sống động, Lời ban sự sống, Lời phải được áp dụng vào đời sống, để sinh nhiều hoa trái tốt. Lời mà Chúa Giêsu làm cho nên ứng nghiệm là: “Công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức…” (c. 18). Không chỉ những lời trên, mà tất cả những gì Kinh Thánh nói về Ngài đều được ứng nghiệm, dù một chấm, một phết không bị bỏ qua, không được coi thường, vì Ngài đến là để thực thi ý Chúa Cha, tức là để làm ứng nghiệm lời Kinh Thánh.

Mời Bạn: Trên thánh giá, lời cuối cùng Chúa Giêsu thốt lên là “mọi sự đã hoàn tất” (Ga 19,30), điều đó có nghĩa rằng, tất cả những gì Kinh Thánh nói về Ngài, Ngài đã làm cho nên ứng nghiệm. Nhưng không phải đợi đến chết Chúa Giêsu mới hoàn tất lời Kinh Thánh, mà Ngài hoàn tất hằng ngày, để làm cho Lời trở thành “hôm nay”. Việc đem Lời Chúa ra thực hành hằng ngày, cũng là yếu tố làm cho chúng ta thuộc về Chúa Kitô, chứ không phải cứ kêu “Lạy Chúa, lạy Chúa” (Mt 7,21).

Sống Lời Chúa: Lời mà chúng ta phải sống, phải làm cho nên ứng nghiệm suốt đời là “anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13,34).

Cầu nguyện: Lạy Chúa, ở cuối cuộc đời, chúng con biết rằng Chúa sẽ chất vấn chúng con “Có làm gì cho Chúa hôm nay hay không?” Xin nhắc chúng con về giây phút hiện tại, để chúng con biết chọn và làm theo ý Chúa mà thôi. 

 

Trả lời