Ngày 04.01: Vì Chúa và cho Chúa mà thôi

04/01/14 Thứ Bảy đầu tháng trước lễ Hiển Linh

Ga 1,35-42

Vì Chúa và cho Chúa mà thôi

Thấy Đức Giêsu đi ngang qua, Gioan lên tiếng nói: “Đây Chiên Thiên Chúa.” Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giêsu. (Ga 1,36-37)

Ngày 04.01: Vì Chúa và cho Chúa mà thôi

Suy niệm: Gioan Tẩy Giả có tầm ảnh hưởng rất lớn trong thời của ông: Dân chúng coi ông như một ngôn sứ lớn, thậm chí còn tưởng ông là Đấng Mêsia. Bạo chúa như Hêrôđê cũng phải kiêng nể uy tín của Gioan. Nhưng bất cứ khi nào Gioan nói, ông cũng đều qui hướng về Đức Giêsu “Đấng đến sau tôi nhưng cao trọng hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho Người”; ông từ chối nói về bản thân mình chỉ nhận mình chỉ là “tiếng kêu trong hoang địa” “làm phép rửa bằng nước” đồng thời ông lại tán dương Đức Giêsu là “Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần và lửa” (Mt 3,11). Hơn nữa, thay vì củng cố uy tín thanh thế của mình bằng cách lôi kéo, ràng buộc các môn đệ vây quanh mình, Gioan sẵn sàng “lu mờ đi” để Chúa được “nổi bật lên” khi ông giới thiệu các môn đệ của mình đến với Chúa, Người mà ông xác quyết là “Chiên Thiên Chúa.” Sứ mạng của ông là vì Chúa và cho Chúa mà thôi, và khi làm như thế, ông biết rằng sứ mạng của ông sắp hoàn tất.

Mời Bạn: Cám dỗ lớn trong chúng ta khi làm việc loan báo Chúa cho người khác đó là lôi kéo ảnh hưởng về cho chính mình, phe nhóm mình hơn là đưa họ về với Thiên Chúa. Vấp phạm này đã làm xấu đi mục đích việc truyền giáo. Mời bạn theo tấm gương “tự xoá mình đi” của Gioan Tẩy Giả.

Sống Lời Chúa: Trong việc tông đồ, luôn ý thức khiêm tốn, tự xoá mình đi “để làm vinh danh Chúa hơn.”

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su Hài Đồng, xin cho con biết giới thiệu Chúa là Con Thiên Chúa cho mọi người, để họ cũng được hạnh phúc như con.

Trả lời