Video: Tiếng Muôn Thiên Thần

 

Video: Tiếng Muôn Thiên Thần

Tiếng hát: Hoài Nam

Trình Bày : Thiếu Nhi Đaminh Ba Chuông

Video: Tiếng Muôn Thiên ThầnTiếng muôn thiên thần
Hỉ hoan ca mừng
Lừng vang đồng xanh đêm vang
Chúa sáng danh trên trời
Chúc thái an cho đời
Người người dạt dào niềm vui
Đất trời hòa ngập đầy hạnh phúc
Trong giờ phút linh thiêng
Chúa con ra đời
.
Sống trong u sầu
Đã bao năm trường
Giờ đây ngàn dân vui sướng
.
Bóng tối nay xa nhòa
Ánh sáng nên chan hòa
Người người
Dạt dào niềm vui
Đất trời ngập đầy hạnh phúc
Trong giờ phút linh thiêng
Chúa con ra đời 

[youtube]dLqcIiR8o4w[/youtube]

Hãy mau trông nhìn
Ánh sao rạng ngời
Nào ta cùng nhau đi tới
.
Kính bái vua kiên đình
Giáng thế đem an bình
Người người dạt dào niềm vui
Đất trời ngập đầy hạnh phúc
Trong giờ phút linh thiêng
Chúa con ra đời.

 

Trả lời