Ngày 26.12: Tiếng của Chúa Thánh Thần

26/12/13 Thứ Năm trong tuần Bát Nhật GS

Th. Têphanô, tử đạo tiên khởi 

Mt 10,17-22

Tiếng của Chúa Thánh Thần

“Không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha nói trong anh em. … Kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.” (Mt 10,20.22)

Ngày 26.12: Tiếng của Chúa Thánh Thần

Suy niệm: Bầu khí, tâm tình và biểu hiện của ngày lễ Giáng sinh không chỉ cho ta nếm cảm hương vị ngọt ngào mà còn đưa ta tới đỉnh cao ơn cứu độ. Đó là đỉnh cao của thập giá, của sự hiến dâng toàn vẹn như chính Chúa Giêsu sẽ thực hiện sau này, cũng như các môn đệ của Ngài phải nếm trải, cụ thể là cái chết của thánh Têphanô, vị tử đạo tiên khởi của Tân Ước. Thần khí của Chúa Cha đã tác tạo hình hài Chúa Con, hướng dẫn các nhà đạo sĩ Đông Phương đến thờ lạy Chúa Con… Thần Khí ấy cũng tiếp tục ban sức mạnh và sự khôn ngoan cho các tín hữu, để họ bền đỗ đến cùng và biết nói những điều Thiên Chúa muốn họ phải nói với thế gian.

Mời Bạn: Tiếng Chúa Thánh Thần vừa ngọt ngào êm dịu vừa có sức mạnh vũ bão, thúc đẩy con người làm những việc phi thường. Hãy lắng nghe để nhận ra tiếng nói của Ngài và mau mắn thi hành trong cuộc sống mỗi ngày.

Chia sẻ: Giữa bao giá trị – thực cũng nhiều mà ảo cũng chẳng ít – đâu là tiêu chí để ta chọn cho mình một quyết định đúng đắn nhất? Chúa Giêsu dạy ta đừng lo, chính Chúa Thánh Thần sẽ làm việc đó, miễn là ta luôn luôn đặt quyền lợi của Chúa, Giáo Hội trước hết và trên hết như thánh Têphanô.

Sống Lời Chúa: Tôi xác tín và nỗ lực thực hiện câu Lời Chúa: “Kẻ nào bền chí đến cùng sẽ được cứu thoát.”

Cầu nguyện: Lạy thánh Têphanô, xin cầu bầu cùng Chúa cho chúng con được sức mạnh của Thánh Thần. Nhờ đó, chúng con can đảm thực hành những điều Chúa dạy, ngay cả trong những hoàn cảnh éo le, tăm tối của cuộc sống. 

Trả lời