Kinh cầu thánh Martinô

 

Kinh cầu thánh Martinô

(Anh em Học viện Đaminh Ba Chuông biên soạn)

 

Kinh cầu thánh MartinôXin Chúa thương xót chúng con

* Xin Chúa thương xót chúng con

Xin Chúa Ki-tô thương xót chúng con

* Xin Chúa Ki-tô thương xót chúng con

Xin Chúa thương xót chúng con

* Xin Chúa thương xót chúng con

Chúa Ki-tô nghe cho chúng con

* Chúa Ki-tô nhận lời chúng con

Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật

* Thương xót chúng con

Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật

* Thương xót chúng con

Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật

* Thương xót chúng con

Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời

* Thương xót chúng con

1. Thánh Martinô tôi trung của Chúa

         * Cầu cho chúng con

2. Thánh Martinô sáng danh tình yêu Đức Chúa Trời

3. Thánh Martinô hết lòng yêu Chúa Giê-su

4. Thánh Martinô xứng ngôi đền Thánh Linh ngự

5. Thánh Martinô kính yêu Mẹ Đồng Trinh

6. Thánh Martinô thiên đàng ca hát

7. Thánh Martinô làm cho thế giới được vui mừng

8. Thánh Martinôcó lòng đơn sơ

9. Thánh Martinô tâm hồn thanh sạch

10.Thánh Martinô đức tin phi thường

11.Thánh Martinô đức cậy kiên trung

12.Thánh Martinô nồng nàn đức mến

13.Thánh Martinô ưa thích việc hèn hạ

14.Thánh Martinô có tấm lòng vàng

15.Thánh Martinô ưa thích việc ăn chay

16.Thánh Martinô hãm mình nhiệm nhặt

17.Thánh Martinô siêng năng cầu nguyện sớm tối

18.Thánh Martinô sống theo gương Chúa Giê-su

19.Thánh Martinô được Chúa soi dẫn cách lạ lùng

20.Thánh Martinô nhiệt thành sùng kính mầu nhiệm Thánh Thể

21.Thánh Martinô yêu chuộng cuộc khổ nạn của Chúa Ki-tô

22.Thánh Martinô gương sáng của lòng nhân ái

23.Thánh Martinô yêu thương cả những thú vật ngoài đồng

24.Thánh Martinô hiến trọn cuộc đời làm việc bác ái

25.Thánh Martinô chăm lo những kẻ yếu đau

26.Thánh Martinô ôm ấp bao kẻ khốn khó

27.Thánh Martinô xoa dịu những ai đau buồn

28.Thánh Martinô giúp kẻ yếu đuối được mạnh sức

29.Thánh Martinô được Chúa cất nhắc lên

30.Thánh Martinô chan chứa hồng ân

31.Thánh Martinô phước đức cao vời

32.Thánh Martinô ban ơn cho kẻ van xin

33.Thánh Martinô chạnh lòng thương những ai kêu khấn

Lạy Thánh Martinô, chúng con chạy đến cùng người

* Xin thương lắng nghe những lời chúng con đang nài xin

Lạy Thánh Martinô, chúng con chạy đến cùng người

* Xin thương đỡ nâng chúng con là những kẻ yếu đuối

Lạy Thánh Martinô, chúng con chạy đến cùng người

* Xin thương chúng con đang đợi chờ ơn người thương ban

 

 

 

Trả lời