Ngày 31.10: Đáp lại tình yêu Chúa

31/10/13 Thứ Năm Tuần 30 TN

Lc 13,31-35

Đáp lại tình yêu Chúa

“Ta muốn tập hợp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập hợp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu.” (Lc 13,34)

Ngày 31.10: Đáp lại tình yêu Chúa

Suy niệm: Khi hiện ra với thánh nữ Maria Margarita năm 1675, Chúa Giêsu tâm sự: “Đây là Trái Tim đã yêu thương nhân loại không bờ bến, không quản ngại một thứ gì cho đến hơi thở cuối cùng để làm chứng cho tình yêu, nhưng bù lại, Ta chỉ nhận được sự bội bạc qua lòng lạnh nhạt và đôi khi cả sự khinh thường… Nhưng điều làm Ta đau nhói hơn, đó là ngay cả những người mà trái tim đã dâng hiến cho Ta, cũng làm như thế.” Không gì cay đắng, làm quả tim vỡ vụn cho bằng dành trọn tình yêu cho ai đó, nhưng lại bị từ chối và coi thường. Kinh nghiệm đau thương này Đấng Cứu Thế ngày ấy đã trải qua với dân thành Giêrusalem và còn tiếp tục cảm nghiệm với con người cho đến ngày tận thế.

Mời Bạn: Gà con tập họp dưới cánh gà mẹ là hình tượng đẹp về tình yêu Chúa với con người, cũng như tương quan thân thiết giữa con người với Chúa. Ngược lại, gà con không để cho gà mẹ chở che, dẫn dắt là hình ảnh đáng buồn của con người khước từ tình yêu và hạnh phúc Ngài đem lại và vì thế, tự chuốc lấy bất hạnh. Bạn đang sống trong tương quan với Chúa theo hình ảnh nào?

Sống Lời Chúa: Tôi sẽ sửa đổi thói lạnh nhạt, coi thường tình yêu Chúa bằng cách quan tâm đến việc thờ phượng Chúa hơn (dự lễ, đọc Lời Chúa, cầu nguyện…) cũng như tích cực hơn trong các công tác của giáo xứ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Trái Tim Chúa từng đau nhói nhiều lần vì sự bội bạc, lạnh nhạt của chúng con với Chúa. Xin cho chúng con biết thành tâm tạ lỗi qua tâm tình yêu mến Chúa bằng những việc làm cụ thể mỗi ngày. 

Trả lời