Clips: 15 điều suy gẫm

 

Clips: 15 điều suy gẫm

 

Clips: 15 điều suy gẫmKhi chúng ta cầu nguyện cho người khác, Thượng Đế lắng nghe và ban phước cho người đó, và đôi khi chúng ta bình an, hạnh phúc, hãy nhớ rằng một người nào đó đã cầu nguyện cho ta.

Sự lo lắng không dẹp bỏ được sự khó khăn ngày mai; nhưng … nó lấy đi sự bình an hiện tại.

  • Hãy sống đơn giản.  
  • Yêu thật nhiều.  
  • Lo tận tụy.  
  • Ăn nói nhân hậu.

 

[youtube]E_Ppg-0wyNE[/youtube]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời