Hình ảnh cha Đỗ Chung về với Tu Viện – Giáo xứ

 

Hình ảnh cha Đỗ Chung về với Tu Viện – Giáo xứ

 

Sau khi hoàn thành thủ tục tại bệnh viện Chợ Rẫy, Cha Giám Tỉnh cùng quý cha, quý thầy và gia đình đưa cha Giuse Đỗ Văn Chung OP về Tu viện – Giáo xứ Đaminh Ba Chuông. Tại đây, quý cha, quý thầy và cộng đoàn giáo xứ đã đón chờ sẵn sàng.

Tiếp đến, cha Giám Tỉnh cùng quý cha quý thầy trong tu viện Alberto và một số các cha, các thầy trong Tỉnh Dòng quây quần bên người anh em thân yêu, hát dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện xin cho cha Giuse. Xin gửi tới cộng đoàn vài hình ảnh. Chiều nay, lúc 16g00 cộng đoàn cử hành nghi thức Tẩm Liệm cho cha, xin cộng đoàn hiệp thông với quý cha, quý thầy trong Tỉnh Dòng cầu nguyện cho cha Giuse.

Hình ảnh cha Đỗ Chung về với Tu Viện - Giáo xứ

Hình ảnh cha Đỗ Chung về với Tu Viện - Giáo xứ

Hình ảnh cha Đỗ Chung về với Tu Viện - Giáo xứ

Hình ảnh cha Đỗ Chung về với Tu Viện - Giáo xứ

Hình ảnh cha Đỗ Chung về với Tu Viện - Giáo xứ

 

Trả lời