Cầu cho ông Giuse Trần Văn Quảng

 

Giáo xứ Đaminh
Giáo họ Gioan Baotixita

Thông Báo Tín Hữu Qua Đời

 

Cầu cho ông Giuse Trần Văn Quảng

Cụ ông Giuse Trần Văn Quảng,

nhạc phụ ông Bê đa Huỳnh Ngọc Sơn,

trưởng Ban điều hành giáo họ Gioan Baotixita,

Sinh năm 1934, tại Nam Định,

Thuộc giáo xứ Đức Mẹ La Vang, Califorlia – Hoa Kỳ

từ trần lúc 23g00, ngày 14.9.2013

Hưởng thọ 80 tuổi.

Xin cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Giuse.

 

 

 

 

Trả lời