Clips: When the children cry (Khi trẻ thơ khóc)

 

Khi trẻ thơ khóc
When the children cry
Này cháu bé
Hãy lau khô dòng nước mắt đi
Làm sao tôi có thể giải thích được
Nỗi sợ hãi mà cháu phải chịu đựng
Bởi vì cháu đã được sinh ra
Trong thế giới xấu xa này
Nơi mà con người chém giết lẫn nhau
Nhưng chẳng ai có thể hiểu được vì sao
 
Chúng ta đã biến thành cái gì
Hãy nhìn vào những việc mà chúng ta đã làm
Tất cả những gì mà chúng ta đã phá hủy
Cháu phải xây dựng lại tất cả
 
Và khi trẻ thơ khóc
Hãy để chúng biết rằng chúng ta đã cố gắng
Bởi khi những đứa trẻ hát
Một thế giới mới sẽ được bắt đầu
 
Này cháu bé
Cháu phải chỉ ra con đường
Tới một ngày mai tốt đẹp hơn
Cho tất cả tuổi trẻ
Bởi vì cháu được sinh ra
Để chỉ cho cả thế giới thấy rằng
Tất cả chúng ta đều có thể sống tốt
Chỉ với tình yêu thương và hòa bình
 
Chẳng cần có thêm một ông tổng thống nào
Và chiến tranh sẽ kết thúc
Trong một thế giới đoàn kết dưới Thiên Chúa
 
Và khi trẻ thơ khóc
Hãy để chúng biết rằng chúng ta đã cố gắng
Bởi khi những đứa trẻ hát
Một thế giới mới sẽ được bắt đầu
 
Chúng ta đã biến thành cái gì
Hãy nhìn vào những việc mà chúng ta đã làm
Tất cả những gì mà chúng ta đã phá hủy
Cháu phải xây dựng lại tất cả
 
Khi trẻ thơ khóc
Hãy để chúng biết rằng chúng ta đã cố gắng
Khi những đứa trẻ đánh nhau
Hãy cho chúng hiểu điều đó là sai trái
Khi trẻ thơ cầu nguyện
Hãy chỉ cho chúng biết cách
Bởi vì khi những đứa trẻ hát
Một thế giới mới sẽ bắt đầu
 
Little child
Dry your crying eyes
How can I explain
The fear you feel inside
‘Cause you were born
Into this evil world
Where man is killing man
And no one knows just why

What have we become
Just look what we have done
All that we destroyed
You must build again

When the children cry
Let them know we tried
‘Cause when the children sing
Then the new world begins

Little child
You must show the way
To a better day
For all the young
‘Cause you were born
For the world to see
That we all can live
With love and peace

No more presidents
And all the wars will end
One united world under God

When the children cry
Let them know we tried
‘Cause when the children sing
Then the new world begins

What have we become
Just look what we have done
All that we destroyed
You must build again

When the children cry

Let them know we tried
‘Cause when the children fight
Let them know it ain’t right
When the children pray
Let them know the way
‘Cause when the children sing
Then the new world begins
 Ban nhạc: White Lion (1987).
[youtube]jWjKEbNqd8Q[/youtube]
 
 

Trả lời