Tĩnh Tâm : thánh Đaminh và việc loan báo Tin mừng

Tĩnh Tâm mừng bổn mạng

 

Thánh Đaminh và việc loan báo Tin mừng

Tĩnh Tâm : thánh Đaminh và việc loan báo Tin mừngĐể chuẩn bị tâm hồn mừng lễ bổn mạng, trong ba ngày thứ năm, thứ sáu và thứ bảy, từ 01 đến 03/8/2013, cộng đoàn giáo xứ Đaminh Ba Chuông đã sốt sáng tham dự ba ngày tĩnh tâm với chủ đề :

“Thánh Đaminh và việc loan báo Tin mừng”,

do cha Giuse Phạm Quốc Văn hướng dẫn.

Cha Giuse đã chia sẻ ba đề tài : Thánh Đaminh rao giảng Tin mừng

+ bằng việc dấn thân vào vấn đề của thời đại
+ bằng việc nêu cao vai trò của Lời Chúa
+ và bằng chứng tá đời sống.
 

Ngày 01: Bằng việc dấn thân vào vấn đề của thời đại

Ngày 02: Bằng việc nêu cao vai trò của Lời Chúa

Ngày 03: Bằng chứng tá đời sống.

.

Trả lời