Thơ: Tình yêu nào

 
 
 
Tình yêu nào
 
Thơ: Tình yêu nào
Dòng máu nào,
loang vầng trán khôi ngô
   nhòa trong mắt tím, đọng khô đôi bờ!
Đôi tay nào,
                            gầy quá khẳng khiu giơ
   thịt nhầy rộng toát, gân giờ treo thân!
Linh hồn nào,
hấp hối phút lìa trần
   Thều thào thảm thiết “Cha đành bỏ con!”
Trái tim nào,
                            thoi thóp vẫn sắc son
             “Xin Cha tha kẻ giết con … bởi khờ!”
Người Thầy nào,
                             tận hiến chết bơ vơ
    Uống say chén đắng tràn bờ bi ai!
Người mẹ nào,
sao cứ còn đứng mãi
   Nhìn đồi cao gió lộng xác con treo!
Đức tin nào,
                              cao vút vực cheo leo
   Con đã chết nhưng con là Thiên Chúa!
Tình yêu nào,
trái tim khơi còn ứa
   Theo vết đòng chan chứa đổ hồng ân!
 Vần thơ nào,
bập bẹ xếp từng vần
    Lời chúc tụng, tri ân và cảm tạ.
Linh hồn nào,
bước chân hoang chưa đã
    Viết lời yêu cỏ lá đáp tình yêu.
 
 
           Tình Yêu Hoa Cỏ
 

Trả lời