Ơn toàn xá cho Ngày Quốc Tế giới trẻ

 

Ơn toàn xá cho các tín hữu tham dự

Ngày Quốc Tế giới trẻ Rio de Janeiro

 

Ơn toàn xá cho Ngày Quốc Tế giới trẻ

VATICAN. ĐTC Phanxicô ban ơn toàn xá cho các tín hữu tham dự Ngày Quốc Tế Giới trẻ tại Rio de Janeiro, Brazil.
Tòa Ân Giải tối cao cũng cho biết ĐTC ban ơn xá bán phần cho các tín hữu cầu nguyện cho những chủ đích thiêng liêng và cho sự thành công tốt đẹp của biến cố này.

Nguyên văn Sắc Lệnh được Tòa Ân Giải Tối Cao công bố hôm 9-7-2013, như sau:

“ĐTC Phanxicô mong muốn các bạn trẻ, – hiệp với các mục đích thiêng liêng của Năm Đức Tin do ĐGH Biển Đức 16 ấn định, – có thể đạt được những thành quả thánh hóa như mong ước, từ Ngày Quốc Tế giới trẻ lần thứ 23 sẽ được cử hành từ ngày 22 đến 29-7 tới đây tại Rio de Janeiro với chủ đề ”Các con hãy đi và làm cho mọi dân nước trở thành môn đệ” (Xc Mt 28,19), trong buổi tiếp kiến ngày 3-6 vừa qua dành cho Hồng Y Chánh Tòa Ân giải ký tên dưới đây, bày tỏ tâm hồn từ mẫu của Giáo Hội, kín múc từ Kho tàng ân phúc của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, của Đức Trinh Nữ Maria và của tất cả các thánh, đã chấp thuận cho các bạn trẻ và tất cả các tín hữu được chuẩn bị thích đáng, có thể được hơn ơn toàn xá như sau:

1. Ơn toàn xá có thể ban mỗi ngày một lần cho những tín hữu thành tâm thống hối, sốt sắng tham dự cácbuổi lễ và các việc đạo đức được cử hành tại Rio de Janeiro; ơn này được ban theo những điều kiện thường lệ – xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý ĐTC- và cũng có thể chỉ cho các linh hồn đã qua đời.

Những tín hữu bị ngăn trở vì lý do chính đáng, cũng có thể được hưởng ơn toàn xá, miễn là – tuân theo các điều kiện thiêng liêng thường lệ, chịu bí tích và cầu nguyện, với lòng tuân phục con thảo đối với ĐTC, – họ hiệp ý tham dự các buổi lễ phụng vụ trong những ngày đã định, nghĩa là họ theo dõi các buổi lễ ấy và các việc vị đạo đức được trực tiếp truyền đi qua truyền hình và truyền thanh, hoặc qua các phương tiện truyền thông xã hội mới mẻ, luôn luôn với lòng sùng mộ phải có.

2. Ơn xá bán phần được ban cho các tín hữu, bất kỳ họ ở nơi nào trong thời kỳ Những Ngày Quốc tế giới trẻ nói trên, mỗi khi họ dâng lên Thiên Chúa những lời khẩn nguyện sốt sắng và ít là với tâm hồn thống hối, và kết thúc với kinh nguyện chính thức của Ngày Quốc Tế giới trẻ, và sốt sắng khẩncầu Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương Brazil, dưới tước hiệu ”Đức Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội Aparecida”, và kêu cầu các vị Thánh Bổn Mạng và các vị Chuyển Cầu của Ngày Quốc Tế giới trẻ, để khích lệ các bạn trẻ củng cố đức tin và sống đời thánh thiện.

Tiếp đến để các tín hữu có thể dễ dàng tham gia các hồng ân thiêng liêng ấy, các Linh Mục có năng quyền hợp pháp để giải tội, với lòng mau mắn và quảng đại, hãy sẵn sàng giải tội và đề nghị cho các tín hữu những kinh nguyện công khai, để cầu cho Ngày Quốc Tế giới trẻ được thành tựu tốt đẹp.
Sắc lệnh có giá trị cho dịp này, bất chấp những gì trái ngược.

Ban hành tại Roma tại trụ sở Tòa Ân Giải tối cao ngày 24-6 năm 2013, lễ trọng kính thánh Gioan Tẩy Giả.
Ký tên: Hồng Y Manuel Monteiro de Castro

Chánh Tòa Ân Giải Tối Cao
Giám chức Krzysztof Nykiel
Phó Chánh Tòa
G. Trần Đức Anh OP chuyển ý

Trả lời