Mừng quý thầy lãnh tác vụ Đọc sách & Giúp lễ

 

Thánh lễ Trao Tác vụ Đọc sách và Giúp lễ

 

Mừng quý thầy lãnh tác vụ Đọc sách & Giúp lễSáng ngày 02.06.2013, Chúa Nhật – lễ Mình Máu Thánh Chúa, sau khi cử hành giờ kinh Ban Mai, cha Giám tỉnh Giu-se Ngô Sĩ Đình O.P. chủ sự thánh lễ trao Tác vụ Đọc sách và Giúp lễ cho 12 thầy tại nhà nguyện Tu viện Mân Côi, Gò Vấp.

Cùng đồng tế với cha Giám tỉnh, có cha Giám đốc Trung tâm Học vấn Đaminh, cha giám sư sinh viên Học Viện Đaminh và Học viện An-bê-tô, quý cha giáo, quý cha, cùng với sự hiện diện của quý thầy trong Tu viện Mân Côi, quý thầy thuộc Học viện Ba Chuông và quý thầy thuộc Trụ Sở Tỉnh Dòng.

 

Mừng quý thầy lãnh tác vụ Đọc sách & Giúp lễ

 

Sau khi cộng đoàn lắng nghe Lời Chúa, cha Giám Tỉnh chia sẻ với anh em về ý nghĩa và sứ vụ của việc lãnh tác vụ Đọc sách – Giúp lễ. Thừa tác vụ Đọc sách và Giúp lễ là một ơn gọi lãnh nhận từ Giáo hội, từ Cộng đoàn và nhằm mục đích phục vụ Giáo hội và phục vụ cộng đoàn một cách hữu hiệu hơn. Ơn gọi đó khởi đi từ chính sứ mạng mà Đức Ki-tô đã ủy thác cho Giáo hội.

 

Mừng quý thầy lãnh tác vụ Đọc sách & Giúp lễ

 

Qua bài Tin Mừng, cha Giám Tỉnh chia sẻ về việc đón nhận và trao ban trong ơn gọi Ki-tô hữu. Chính Đức Giê-su đã đón nhận thánh ý Chúa Cha trong sự vâng phục và yêu mến; đồng thời, Ngài trung thành trao ban sứ điệp yêu thương đó cho con người. Như thế, những người Ki-tô hữu, khi đón nhận Thánh Thể và Lời Chúa, cũng được mời gọi trao ban và chia sẻ cho người khác. Trao ban và lãnh nhận là dấu chỉ của tình yêu, dấu chỉ của huyền nhiệm Thánh Thể mà mỗi Ki-tô cần thể hiện trong cuộc sống.

 

Mừng quý thầy lãnh tác vụ Đọc sách & Giúp lễ

 

Hai thừa tác vụ mà 12 anh em lãnh nhận hôm nay vừa là cơ hội để anh em cảm tạ hồng ân của Chúa, của Dòng vừa là điều kiện để anh em có thể cộng tác tích cực hơn với hành giáo sĩ trong việc trao ban Mình Thánh Chúa và chia sẻ Lời Chúa cho mọi người. Để có thể thực thi được tác vụ đó một cách hiệu quả, cha Giám Tỉnh đặc biệt kêu mời các anh em sắp lãnh nhận những tác vụ ý thức về việc sống Lời Chúa và sống mầu nhiệm Thánh Thể qua các việc cụ thể như chuyên chăm đọc và suy niệm Lời Chúa, sẵn sàng để cho Lời Chúa đánh động và thúc đẩy, siêng năng tham dự phụng vụ chung của Giáo Hội và cộng đoàn. Cha Giám Tỉnh nhấn mạnh rằng dù học hành hay mục vụ, thi hành bất cứ công việc gì được giao phó, anh em phải lấy Lời Chúa làm kim chỉ nam. Đó chính là cốt lõi trong đoàn sủng Đaminh.

 

Mừng quý thầy lãnh tác vụ Đọc sách & Giúp lễ

 

Sau lời nguyện kết lễ, cha giám sư sinh viên Giu-se Nguyễn Cao Luật O.P. đại diện cộng đoàn cám ơn cha Giám Tỉnh. Cha giám sư cũng cầu mong cách riêng cho 12 anh em vừa lãnh nhận thừa tác vụ hôm nay lưu tâm hơn đến cung cách phục vụ bàn thờ, cung kính với Mình Thánh Chúa và Lời Chúa, luôn trung tín, nhiệt thành và vui tươi với tác vụ đã được trao ban.

 

Mừng quý thầy lãnh tác vụ Đọc sách & Giúp lễ

 Quý thầy thuộc tu viện Alberto và cha giáo – click xem hình lớn

Trước khi kết thúc Thánh lễ, cha Giám Tỉnh nói lời cám ơn cộng đoàn và bày tỏ niềm vui mừng với những anh em vừa lãnh nhận những thừa tác vụ nói trên.

Nguyện xin Thiên Chúa, Đấng đã kêu mời và thánh hóa nhân loại, ban xuống cho 12 anh em lãnh tác vụ Đọc sách và Giúp lễ muôn ơn lành hồn xác, sự bình an, khôn ngoan và thánh thiện để nơi các anh, hình ảnh người tu sĩ Giảng Thuyết thực sự trở nên hình ảnh của Đức Ki-tô sống động giữa lòng thế giới hôm nay.

 

 

Mừng quý thầy lãnh tác vụ Đọc sách & Giúp lễ

Click xem hình lớn

 

Trả lời