Chúng ta là công giáo (clips)

 

Clips : Chúng ta là công giáo

 

Chúng ta là công giáo (clips)“Chúng ta là công giáo”, là tựa đề một clips ngắn gửi đến các gia đình của trang Catholics Come Home.org, cho ta một cái nhìn khái quát về giáo hội.

Giáo hội là cộng đoàn quy tụ các dân tộc, mọi thành phần nhân loại, tồn tại hơn 20 thế kỷ, đã đóng góp cho thế giới hàng loạt những bệnh viện, những công trình từ thiện, tham gia công tác giáo dục, trường học, và khoa học.

Giáo hội góp phần bảo vệ sự sống và đời sống luân lý, đã nuôi dưỡng vô vàn những vị thánh. Nhưng sự sống chính của giáo hội là Thánh Kinh và Chúa Thánh Thần, tác động bằng ân sủng thông qua đời sống bí tích, phụng vụ và cầu nguyện.

Đoạn phim ngắn như lời mừng riêng cho ai đã rời bỏ giáo hội nay quay về, nhưng cũng là lời tuyên xưng khái quát nhất về giáo hội : duy nhất thánh thiện, công giáo và tông truyền.

 

 

 

 

 

 

Trả lời