Học hỏi Tự Sắc “Cánh Cửa Đức Tin”


Học hỏi Tự Sắc “Cánh Cửa Đức Tin”Học hỏi Tự Sắc “Cánh Cửa Đức Tin”

Thời gian : 21/10/2012 – 25/11/2012 (6 buổi)

(khoảng 15 phút trước Thánh lễ 7g30 và 17g30 hàng tuần)

 

Tuần 01: Giới thiệu Tự sắc “Porta Fidei”:

Ý nghĩa, mục đích, lý do và việc cử hành Năm Đức tin (21/10/2012)

Tuần 02: Khủng hoảng đức tin trong cuộc sống xã hội hiện nay (28/10/2012)

Tuần 03: Tuyên xưng đức tin

Các nội dung cơ bản của đức tin trong sách GLGHCG và Công đồng Vatican II (4/11/2012)

Tuần 04: Cử hành đức tin

Các nội dung cơ bản của đức tin trong sách GLGHCG và Công đồng Vatican II (11/11/2012)

Tuần 05: Làm chứng cho đức tin trong bối cảnh xã hội và văn hóa hiện nay (18/11/2012)

Tuần 06: Chứng tá bác ái (25/11/2012)

Kính mời cộng đoàn xếp sắp thời gian tham dự đông đủ.

Ban Truyền thông giáo xứ
 

Trả lời