Video nhạc: Đến cùng Đức Mẹ Tàpao

 

 

Đến cùng Đức Mẹ Tàpao

 

Video nhạc: Đến cùng Đức Mẹ TàpaoSáng tác: NS Vũ Đình Ân

Trình bày: Ca đoàn Thiên Thanh

Giáo xứ Đaminh Ba Chuông

 

Đến Tà Pao bao bước chân hành hương rộn rã. Về bên Mẹ, niềm cậy tin mến đậm đà. Đến cùng Đức Mẹ Tà Pao, vững lòng cậy trông lẽ nào về tay không.

Đến Tà Pao bao bước chân hành hương rộn rã. Về bên Mẹ, niềm cậy tin mến đậm đà. Đến cùng Đức Mẹ Tà Pao, vững lòng cậy tin sẽ được thỏa ơn xin.

Đến Tà Pao bao bước chân hành hương rộn rã. Về bên Mẹ, niềm cậy tin mến đậm đà. Đến cùng Đức Mẹ Tà Pao, dẫu nhiều sầu vương khấn cầu Mẹ dủ thương.

Đến Tà Pao bao bước chân hành hương rộn rã. Về bên Mẹ, niềm cậy tin mến đậm đà…

 [youtube]UbvS6ceOVzs[/youtube]

 

 

 

103 thoughts on “Video nhạc: Đến cùng Đức Mẹ Tàpao

Trả lời