Nghe giảng tĩnh tâm lễ Thánh Đaminh năm 2012

 

Thánh Đaminh
“Luôn nói với Chúa và nói về Chúa”

 

Nghe giảng tĩnh tâm lễ Thánh Đaminh năm 2012Trong ba ngày tĩnh tâm ngày 2, 3, và 4.08.2012, với đề tài “Thánh Đaminh luôn nói với Chúa và nói về Chúa”, cha Phanxicô Đào Trung Hiệu OP đã triển khai các nội dung sau :

Buổi thứ nhất : Nói với Chúa. Cha giới thiệu “Chín cách cầu nguyện của thánh Đaminh”. Với lời kết thúc với lời mời theo thánh Đaminh, hãy chất đầy đời sống bằng cầu nguyện ở bất cứ nơi nào, trong nhà thờ trong phòng riêng, khi đi đường hay giữa phố chợ, hãy để cho con tim ca hát ngợi khen, dâng lời cầu nguyện với Đấng “đang ở giữa chúng ta”

NB: Máy Ipad xin bấm trên đề tài

1. Thánh Đaminh luôn nói với Chúa

/daminh_hieu2012a

2. Cùng thánh Đaminh luôn nói về Chúa

/daminh_hieu2012b

3. Giáo xứ theo chân thánh bổn mạng

/daminh_hieu2012c

 

Buổi thứ hai : “Nói về Chúa”. Cha cho cộng đoàn chia sẻ về những biểu tượng gắn liền với thánh Đaminh, và những cách thức nói về Chúa trong cuộc sống thường ngày. Đó là giảng day, sống chứng tù bác ái và xây dựng nền văn minh tình thương. Cùng những điều kiện để có thể nói về Chúa, đó là : Đời sống nội tâm và cầu nguyện, sống tin mừng theo gương các tông đồ, và tinh thần sẵn sàng.

Buổi thứ ba với chủa đề “Giáo xứ Đaminh theo chân thánh bổn mạng”, cha phân tích tính đa đạng và linh hoạt của tinh thần Đaminh. Hội tụ chân dung của nhà chiêm niệm Gioan tông đồ và mẫu gương truyền giáo của thánh Phaolô. Một cách chân tình, cha tuyên dương giáo xứ đã có nhiều nỗ lực để theo chân thánh bổn mạng trong kinh nguyện và việc bác ái xã hội, và gợi ý mở rộng tinh thần đó đến mọi thành viên trong giáo xứ.

+ Clips ngày thứ nhất : 9 cách cầu nguyện của thánh Đaminh

+ Clips ngày thứ hai : Ánh Sáng Giáo Hội

+ Clis ngày thứ ba : Nói Về Chúa Qua Sẻ Chia

 

Nghe giảng tĩnh tâm lễ Thánh Đaminh năm 2012

Click để xem hình lớn


Trả lời