Ngày 21.06: Lời cầu chân thành đơn sơ


21/06/12 Thứ Năm tuần 11 Tn
Th. Luy Gondaga, tu sĩ          
Mt 6,7-15

 

Lời cầu chân thành đơn sơ

“Đừng nghĩ cứ nói nhiều là được nhận lời… Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.” (Mt 6,7-8)

Ngày 21.06: Lời cầu chân thành đơn sơSuy niệm: Một điều đáng khích lệ cho việc cầu nguyện trong Kitô giáo, đó là Chúa của ta “đã biết rõ” ta cần gì trước khi ta xin. Nhưng khổ nỗi lắm lúc điều ta xin lại không phù hợp với điều Chúa muốn chúng ta xin. Vì vậy có sự trì trệ, ngã lòng trông cậy của một số người. Nhu cầu của cuộc sống thì quá nhiều, do đó lời cầu của ta cũng đa dạng, hết ơn này đến ơn khác. Còn Chúa thì lại muốn ta đơn sơ, chân thành, xin cái gì là chính đáng nhất, rồi các nhu cầu khác cứ thế sẽ được đáp ứng. Xin đưa ra đây một ví dụ: để gia đình thuận hoà êm ấm ta thường xin giàu có. Đáng lý ra ta nên xin cho gia đình biết gìn giữ ơn Chúa nhờ mọi thành phần biết đọc kinh, cầu nguyện sáng tối, vì có ơn Chúa là có tất cả. Nhiều khi ta “đau đầu” vì những lời xin của mình thì làm sao ta có thể khiến Chúa làm như ta muốn được!

Mời Bạn: Đâu là nhu cầu cấp thiết nhất của cá nhân, của gia đình, của cộng đoàn bạn lúc này mà bạn cần xin Chúa? Những nhu cầu ấy có làm cho “danh Chúa cả sáng” không hay chỉ làm thoả mãn tính hiếu kỳ của ta?

Chia sẻ: Chia sẻ cho nhau một ơn nào mà ta thấy mình “không xin” hay “chưa nghĩ tới” mà vẫn có được; và kiểm tra xem nhờ lời cầu xin nào mà ta có được những ơn huệ nhưng không ấy.

Sống Lời Chúa: Tôi tin rằng tha lỗi cho người khác cũng là điều kiện để được Chúa nhậm lời: “Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em” (Mt 6,15).

Cầu nguyện: Sốt sắng đọc hay hát kinh “Lạy Cha” trong giờ kinh gia đình.

Trả lời