Ngày 19.06: Chỉ vì yêu Cha


19/06/12 Thứ Ba tuần 11 Tn
Th. Rômoanđô, viện phụ       
Mt 5,43-48

 

Chỉ vì yêu Cha

“Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.” (Mt 5,48)

 

Ngày 19.06: Chỉ vì yêu ChaSuy niệm: Thông thường trong cuộc đời ai trợ giúp đang lúc ta túng thiếu, nâng đỡ lúc ta ngặt nghèo, an ủi khi đau buồn… ta sẽ nhớ ơn và yêu mến họ. Yêu mến như vậy là tình cảm tự nhiên, thuộc loại bẩm sinh của con người, cần gì Đức Giêsu phải dạy! Yêu thương theo Đức Giêsu thuộc về một bình diện khác là yêu thương kẻ thù nghịch với mình: “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi anh em.” Chính lời dạy đó chất vấn, thôi thúc chúng ta nỗ lực sống yêu thương kẻ thù. Không phải vì chúng ta phải thi hành một khoản luật, nhưng vì chúng ta khát khao nên giống Cha trên trời, muốn trở nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện.

Mời Bạn: Mỗi khi nghe Lời Chúa “hãy yêu kẻ thù,” ta muốn để nó ra ngoài tai, vì tận đáy lòng ta chưa muốn tha thứ! Nhưng mặt khác, nếu chúng ta chỉ yêu kẻ yêu thương mình thì cần gì phải đến nhà thờ hằng ngày, hằng tuần để lắng nghe lời dạy yêu thương của Chúa. Thế giằng co đó chỉ được giải quyết ổn thỏa khi chúng ta vì yêu mến Cha mà thi hành tất cả những lời Cha dạy bảo!

Chia sẻ: Việc chuyên cần cầu nguyện có giúp bạn dễ tha thứ cho nhau hơn không?

Sống Lời Chúa: Hôm nay tôi cố gắng thực hiện Lời Chúa dạy: “Cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.”

Cầu nguyện: Lạy Cha! Tha thứ không phải là điều dễ thực hiện, bởi vì không phải chúng con thực hiện lời dạy này theo tình cảm, nhưng bằng ý chí. Xin thêm tình mến cho chúng con, để vì yêu Cha mà chúng con sẵn sàng yêu mọi người, ngõ hầu trở nên giống Cha nhiều hơn. Amen.

Trả lời