Slide: Ngài có đó

 

Ngài có đó

 

+ xem slide

Slide: Ngài có đó

Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn
Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời
Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan
Ân tình Ngài hằng luôn chan chứa
Ngài có đó, dang tay chờ đợi con bao năm
Ngài kêu con, mong được con đáp lời
Ngài bên con, trên đường đời mờ khuất tương lai
Chân mệt nhoài thập giá trên vai
Con mong đáp tình yêu Chúa

Ôi, con yêu Chúa quá muộn màng, con yêu Chúa quá muộn màng
Ngài đã chiến thắng
Con mù lòa, Ngài đã chiếu sáng
Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến
Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm

Ngài có đó, như bóng hình nào trong con tim
Ngài bên con, thế mà con vẫn tìm
Ngài thương con, xoa dịu hồn đầy vết thương đau
Tha tội tình nhẹ gánh gian nan
Con tin Chúa là tình yêu

 

Trả lời