Video Clips: Điệu hò ra khơi

 

Điệu hò ra khơi

 

 

Video Clips: Điệu hò ra khơiXin giới thiệu với cộng đoàn:

video Điệu hò ra khơi

do

Huynh đoàn Trẻ giáo phận Sài Gòn trình diễn,

Photo Minh Triệu thực hiện

nhân dịp mừng ngày truyền thống Huynh đoàn Trẻ năm 2011 tại giáo xứ Đaminh Ba Chuông

 

 

Trả lời