Clips: Ngày cổ võ Ơn Thiên triệu (2012)

 

Giáo xứ Đaminh Ba Chuông 2012

 

Clips: Cổ võ Ơn Thiên triệu

đọc bản tin

Clips: Ngày cổ võ Ơn Thiên triệu (2012)

Chúa Nhật IV PS (29.04.2012), ngày Thế giới cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu, cổ võ ơn gọi linh mục, tu sĩ, các em thiếu nhi đã mặc tu phục một số hội dòng tại Việt Nam để giới thiệu cho các bạn đồng trang lứa và cộng đoàn về ơn gọi tu trì. BBT xin giới thiệu clips hình ảnh do thầy Phi Khanh thực hiện:

[youtube]BbKu8lEkaTg[/youtube]

Trả lời