Thảo kính mẹ cha


Thảo kính mẹ cha


Thảo kính mẹ cha


Hỡi ai, thân phận làm con !!!
Luôn ghi nhớ lấy công ơn sinh thành
Nhờ ai mình có trên đời?
Nhờ ai mình có như ngày hôm nay?

Điều răn Chúa đã ghi rằng :
Thảo cha kính mẹ, chớ nên bạc tình
Dù cho đang ở nơi nào
Hãy luôn tìm cách, liệu bề hỏi thăm.

Mẹ cha như chuối chín cây
Gió lay rơi rụng biết đâu mà tìm.
Sống cho trọn đạo làm con
Sống sao để khỏi chuốc sầu về sau.

Hãy mau thức tỉnh cơn mê
Đợi mai hối hận, thì e muộn màng
Mẹ cha tuổi đã xế tàn
Ngày nào Chúa gọi, biết đâu mà lường !!!!

Mau mau lên nhé, phận con
Nhớ lo phụng dưỡng mẹ cha tuổi già
Con ơi đừng để phũ phàng
Con ơi đừng để bẽ bàng Danh Cha.

Từ nay con quyết để tâm
Chăm lo, săn sóc mẹ cha của mình
Chu toàn bổn phận làm con
Đẹp lòng Thiên Chúa bao la trên trời.

Mary. Mai Le

Trả lời