Clips : Here I am, Lord

 

Clips : Here I am, Lord


Clips : Here I am, LordHere I am, Lord… Bản thánh ca nổi tiếng của Dan Schutte, được dùng trong nghi thức sai đi, ngày bế mạc đại hội giới trẻ thế giới. Nội dung trích từ sách ngôn sứ Isaia. Đức Chúa phán : “Ta sẽ sai ai đây ? Ai sẽ đi cho chúng ta ?” Tôi thưa : “Dạ, con đây, xin sai con đi.”

Is 6, 6-8 : Một trong các thần Xê-ra-phim bay về phía tôi, tay cầm một hòn than hồng người đã dùng cặp mà gắp từ trên bàn thờ. Người đưa hòn than ấy chạm vào miệng tôi và nói :            “Đây, cái này đã chạm đến môi ngươi, ngươi đã được tha lỗi và xá tội.”

Bấy giờ tôi nghe tiếng Chúa Thượng phán : “Ta sẽ sai ai đây ? Ai sẽ đi cho chúng ta ?” Tôi thưa : “Dạ, con đây, xin sai con đi.”


[youtube]EcxOkht8w7c[/youtube]


Here I am, Lord (Dan Schutte)

1. I, the Lord of sea and sky, I have heard my people cry.
All who dwell in darkness now. My hand will save.

I who make the stars of night, I will make their darkness bright.
Who will bear my light to them ? Whom shall I send ?

ĐK. Here I am, Lord. It is I Lord. I have heard you calling in the night.
I will go, Lord, where you lead me. I will hold your people in my heart.

2. I, the Lord of snow and rain, I have borne my people’s pain.
I have wept for love of them. They turn away.

I will break their hearts of stone, Give them hearts for love alone.
I will speak my words to them. Whom shall I send ?

3. I, the Lord of wind and flame, I will tend the poor and lame.
I will set a feast for them. My hand will save.

Finest bread I will provide, Till their hearts be satisfied.
I will give my life to them. Whom shall I send ?


106 thoughts on “Clips : Here I am, Lord

Trả lời