Suối nguồn tình yêu

 

 

SUỐI NGUỒN TÌNH YÊU


Suối nguồn tình yêu


Giêsu xưa chịu khổ hình

Cũng vì nhân loại tội tình chi đâu

Nhưng Thánh ý Chúa nhiệm mầu

Ngôi Hai xuống thế gánh sầu cho ta

Vâng theo Thánh ý Chúa Cha

Chặng đường thương khó thiết tha ngẫm mình.

Khi xưa Chúa chịu cực hình

Canvê đứng đó thương tình Chúa treo

Thánh giá Người vác cheo leo

Đỉnh đồi phía trước vắng teo đang chờ.

Bởi lòng người quá thờ ơ

Đứng lên ngã xuống xác xơ ba lần

Ông Simon kẻ đứng gần

Đỡ đần thánh giá khi gần hết hơi

Thân xác Chúa đã tả tơi

Quân lính lột áo để rồi chia ra

Bắt thăm đứa được phần ba

Là khi Chúa phải trên đầu mạo gai.

Hai tên cướp kẻ đúng sai

Khi tên bên phải xin Ngài cứu con

Chúa thương khẽ đáp ôn tồn

Yên tâm Ta sẽ đưa hồn con theo

Đây Ta thân phận khó nghèo

Nhưng Ta phó thác theo lời Chúa Cha

Khi trời đất mở toang ra

Chính khi Ta đã thăng hoa về trời.

Ba ngày Người đã trút hơi

Macđala vẫn chưa vơi nỗi buồn

Chúa hiện đến với bà luôn

Giêsu – Thiên Chúa suối nguồn tình yêu.

Nguyên Hy

(CSTMHĐGDĐM tháng 4.2012)

 

 

114 thoughts on “Suối nguồn tình yêu

Trả lời