Clips : Chỉ mong & Quê hương tự do

 

Clips : Chỉ mong & Quê hương tự do

 

Clips : Chỉ mong & Quê hương tự do

Chỉ mong & Quê hương tự do là hai bài thơ tuyển của Thi hào Rabindranath Tagore, Ấn Độ (1861–1941).

Đó là bài 34 và 35 trong thi phẩm Lời dâng (Gitanjali), tác phẩm đưa ông đến giải Nobel văn chương năm 1913.

Đó là lời dâng hiến cho Người : “Chỉ mong tôi chẳng còn gì, nhờ thế gọi được người là tất cả của tôi”.

Và với Cha : “Nơi ấy, Cha dẫn tâm trí con vào hành động, vào suy tư mở rộng luôn luôn. Trong vòm trời tự do ấy, xin cho quê hương con bừng tỉnh, Cha ơi”.

 

 

 

[youtube]MNI99o2UFlM[/youtube]

 

 

.

Trả lời