Clips : Lời Dâng II (Gitanjali)

 

 

Clips : Lời Dâng II (Gitanjali)


Clips : Lời Dâng II (Gitanjali)Ca hát thế này mà làm chi ! Cầu kinh lần hạt thế này mà làm gì ! Bỏ hết đi thôi…

Mở mắt ra nhìn, anh sẽ thấy Thượng Đế anh thờ không ngồi phía trước !

Người ở nơi kia, nơi nông dân đang vật lộn cùng đất cứng, nơi công nhân đang xẻ đá làm đường.

Người đang ở đó cùng họ đổ mồ hôi dưới mưa lũ, dưới mặt trời; áo quần lấm láp, bẩn dơ.

 

Tiếp nối những vần thơ của Rabindranath Tagore, (18611941) Xin tiếp tục trích ba đoạn 10, 11, và 13 trong “Lời Dâng”, bản dịch: Đỗ Khánh Hoan.

 

[youtube]PbtzZ8aLstg[/youtube]

 

Trả lời