Clips : Hình ảnh Tất Niên Nhâm Thìn

 

 

Clips : Hình ảnh Tất Niên Nhâm Thìn

 

Như cộng đoàn đã biết, Hội đồng Mục vụ mở rộng, cùng với đại diện các đoàn thể và ca đoàn trong giáo xứ Đaminh đã họp ngày thứ ba 16.01.2012. Để tuyên dương sự tích cực đóng góp của các ban ngành đoàn thể, và tạo cơ hội để anh chị em gặp gỡ trao đổi, hầu tăng thêm sự đoàn kết và hợp tác, giáo xứ đã tổ chức buổi liên hoan tất niên ngày 18.01.2012.

Clips : Hình ảnh Tất Niên Nhâm Thìn

Đây cũng là cơ hội anh chị em gặp gỡ tất cả quý cha quý thầy trong tu viện, những vị trực tiếp tham gia sinh hoạt mục vụ với giáo xứ và các đoàn thể. Xin gửi đến cộng đoàn hình ảnh lưu niệm của hai buổi sinh hoạt trên.

 

The YouTube ID of <span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: navy;">rCzzoKDCfzg</span> is invalid.

 

 

.

Trả lời