Clips : Câu Chuyện Giáng Sinh

 

Clips : Câu Chuyện Giáng Sinh
(bằng tranh)

 

Clips : Câu Chuyện Giáng Sinh

Trong bầu khí ngày mừng Ngôi Hai xuống thế làm người cứu độ chúng ta, xin gửi đến cộng đoàn clips ngắn “Câu chuyện Giáng Sinh”, với nhạc nền quen thuộc, những tranh vẽ thật dễ thương và văn bản của kinh thánh.

Chuyện đi từ biến cố truyền tin, đến hang đá Bêlem và ba vua trong lễ Hiển Linh.

Xin Chúa ban cho mọi người trần trề hồng ân mùa cứu độ.

 

 

 

 

 

109 thoughts on “Clips : Câu Chuyện Giáng Sinh

Trả lời