Clips : Mãi thuộc về Ngài

 


Clips : Mãi thuộc về Ngài

Nhạc : Lê Đức Hùng, Thể hiện : Lm Trung Thành OP.
Clips : Bảo Trâm – Nguyễn Tấn.

Trong những ngày này, cha Giuse Đỗ Trung Thành đang giúp cộng đoàn giáo xứ Đaminh Tĩnh Tâm Mùa Vọng với chủ đề “Đường nào cho Chúa đến”. Xin gửi đến cộng đoàn clips minh hoạ trong ngày tĩnh tâm “Mãi thuộc về Ngài” Nhạc : Lê Đức Hùng, Thể hiện : Lm Trung Thành OP


[youtube]cs12IcsQ6sE[/youtube]


Mãi thuộc về Ngài

1. Đời cho con một chút danh, chút danh phù phiếm mỏng manh
Một chút danh dẫu nhỏ thôi, nhưng đã khiến con xa rời, xa rời tình Chúa…
Đời cho con một chút quyền, chút quyền chông chênh bấp bênh,
con ngã nghiêng, tâm đảo điên, con tự lánh xa tình Ngài, bờ bến tình yêu…

ĐK1 : Khi con yêu danh tiếng, lực quyền. Khi con mê lạc thú, hưởng thụ
Chúa đâu còn, đâu còn chỗ trong tim con.
Xin ra tay cứu vớt đời con, xin mau mau chiếm lấy hồn con
Chúa ơi, Chúa ơi…. để con mãi thuộc về Ngài, mãi thuộc về Ngài.

2. Đời đưa con tìm cái tôi, cái tôi hào nhoáng rỗng không,
một cái tôi bé nhỏ thôi nhưng đã khiến con xa rời, xa rời tình Chúa…
Đời rêu rao một chữ tiền, con đổi trao ngay trái tim,
Tâm dối gian, đời tối đen, con tự lánh xa tình Ngài, bờ bến bình yên

ĐK2 : Khi tranh đua hơn kém cùng đời, khi mưu toan thu vén vạn lời,
Chúa đâu còn, đâu còn chỗ trong tim con….
Xin ra tay cứu vớt đời con, xin mau mau chiếm lấy hồn con…
Chúa ơi, Chúa ơi…để con mãi thuộc về Ngài, mãi thuộc về Ngài

ĐK1 : Khi con yêu danh tiếng, lực quyền. Khi con mê lạc thú, hưởng thụ
Chúa đâu còn, đâu còn chỗ trong tim con.
Xin ra tay cứu vớt đời con, xin mau mau chiếm lấy hồn con…
Chúa ơi, Chúa ơi…để con mãi thuộc về Ngài, mãi thuộc về Ngài


Trả lời