Clips : Đường xa vạn dặm

 


Clips : Đường xa vạn dặm


Clips : Đường xa vạn dặmXin gửi đến clips nhạc sưu tầm để dành đôi phút suy tư về cái chết.

Tác giả đã mượn lời nhạc thống thiết của Trịnh Công Sơn, với giọng ca não lòng của Hồng Nhung trong tác phẩm Đường xa vạn dặm.

Chết là một chuyến đi xa, đi rất xa, một chuyến hành trình xa đến vạn dặm, mà ai cũng sẽ một lần phải đi…

Xin cùng những người đã mất mẹ tưởng nhớ người thân yêu nhất của đời mình. Và mong những ai còn mẹ, hãy nói lời tâm tình yêu thương trước khi quá trễ.


[youtube]n3Qaw_0O7tM[/youtube]


Đường xa vạn dặm

Trịnh Công Sơn – Ca sĩ Hồng Nhung

Mẹ bỏ tôi đi. Ðường xa vạn dặm
Mẹ bỏ con đi. Ðường xa mịt mùng
Mẹ bỏ con đi – Mẹ bỏ con đi
Trong khi con ngồi mẹ bỏ con đi
Trong khi con nằm mẹ bỏ con đi
Mẹ bỏ con đi – Mẹ bỏ con đi

Mẹ bỏ tôi đi. Ðường xa vạn dặm
Mẹ bỏ con đi. Ðường xa vạn dặm
Giấc ngủ chưa tròn mẹ bỏ tôi đi
Gối lệch chăn mòn. Mẹ bỏ con đi
Mẹ bỏ con đi – Mẹ bỏ con đi

Bao nhiêu tiếng cười của ngày xa xưa
Bao nhiêu giấc mộng lòng vạc bay xa
Mẹ bỏ con đi.


Trả lời