Video : Xin cho con thấy Ngài và Dâng đời cần lao

 


Video : Xin cho con thấy Ngài
và Dâng đời cần lao

Xin giới thiệu tiếp hai nhạc phẩm trong chương trình “Ân tình cảm tạ” – Giáo xứ Đaminh Ba chuông ngày 29.10.2011. Đó là : Xin cho con thấy Ngài của Lm Đào Trung, thể hiện : Nhật Thế,  Phụ hoạ : sinh viên Dốc Mơ và toàn thể cộng đoàn và Dâng đời cần lao, nhạc sĩ : Hoàng Tuấn, thể hiện nhóm Three Bells.


Xin cho con thấy Ngài :
Thể hiện : Nhật Thế

[youtube]8ijR7sdGV88[/youtube]


Dâng Đời Cần Lao
N
hạc: Hoàng Tuấn, thể hiện nhóm Three Bells

 

[youtube]JyfDeaNmdms[/youtube]

Trả lời