Clips : Mẹ Đứng Đó (Mẹ Trà Kiệu)

 

Clips : Mẹ Đứng Đó – Đức Mẹ Trà Kiệu


Clips : Mẹ Đứng Đó (Mẹ Trà Kiệu)

 

Nhạc : Lm Phaolô Hoàng Kim Tốt

Lời : Phaolô Đoàn Đức Dân

Thể hiện : Ca sĩ Bích Hiền
và Ca sĩ Xuân Trường

Đêm “Hành Trình về bên Mẹ”
tại giáo xứ Đaminh Ba Chuông
ngày 11.10.2011

 

[youtube]rNQrT8YW9Gw[/youtube]

 

 

Trả lời